Sisäisen viestinnän kehittäminen

Tiedonkulun sujuvuutta ja hyvää vuorovaikutusta

Sisäinen viestintä on enemmän kuin pelkkää virallista tiedonkulkua yrityksessä. Se on kaikkea työpaikalla ja työtä tehdessä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Toimiva tiedonkulku ja vuorovaikutus on tavallistakin tärkeämpää hybridityötä tehdessä, kun ihmiset eivät istukaan enää samassa tilassa.

Virallinen tiedonkulku on työntekijöiden tehokkuuden ja työtyytyväisyyden kannalta olennaista. Kun omaa työtä koskevaa tietoa saa tarpeeksi ja oikeaan aikaan

  • työntekijät voivat keskittyä työhönsä

  • turhautuminen vähenee

  • päällekkäisen työn tekeminen vähenee

  • stressitasot laskevat

  • yhteistyö paranee

  • tehokkuus paranee

Hyvä vuorovaikutus on hyvän ilmapiirin rakennusaine. Myönteisissä kohtaamisissa vahvistuvat yksilölliset ja yhteisölliset voimavarat, luottamus ja psykologinen turvallisuus, eli tunne siitä, että kaikki saavat olla omia erilaisia itsejään ja jakaa ajatuksiaan ilman, että heitä tuomitaan tai vähätellään. Myönteinen vuorovaikutus lisää innostusta, ideointia ja työn imua.

Autan yritystäsi onnistumaan sisäisen tiedonkulun parantamisessa!

Näin sen teen:

1. Kattava sisäisen viestinnän kartoitus ja nykytilan analyysi
2. Tavoitteen asetanta yhdessä organisaation kanssa
3. Työpajoissa teemme toimenpidesuunnitelman yhdessä organisaation kanssa
4. Tuloksena selkeä toimenpidesuunnitelma.

Palvelu on räätälöitävissä tarpeittenne mukaan. Tarjoan lisäpalveluina esimerkiksi:

• Sisäisen markkinoinnin ja tiedottamisen projektiin liittyen. Hyvällä tiedottamisella motivoidaan ja sitoutetaan henkilöstö yhteiseen asiaan.
• Johdon koulutusta ja coachausta sisäisen tiedonkulun tehostamiseen.
• Resurssin toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen yrityksessänne. Lue lisää alla kohdassa Apua sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Lue blogista lisää sisäisestä viestinnästä.

Apua sisäisen viestinnän kehittämiseen

Jos omat kädet ja jalat eivät riitä kehityssuunnitelman toimenpiteiden läpiviemiseksi ja työntekijäkokemuksen jatkuvaksi kehittämiseksi, interim-asiantuntija voi olla ratkaisu!

Interim-asiantuntijan tehtävänä voi olla esimerkiksi
• sisäisen viestinnän kehittäminen ja konkreettinen tekeminen
• työntekijäkokemuksen kehittäminen ja johtaminen

Voit ostaa yrityksellesi interim-ammattilaisen
• määräajaksi tai toistaseksi voimassa olevalla sopimuksella
• koko- tai osa-aikaisesti.

Kustannusvertailu osoittaa, että interim-palvelu on hinnaltaan kilpailukykyinen ratkaisu konsultin tai määräaikaisen työntekijän käyttöön verrattuna.

Laita viestiä!

Haluatko jutella kanssani? Ota yhteyttä, kysy lisää tai jätä tarjouspyyntö. Jutellaan pian lisää!
Copyright 2023 © Kjarkur
Tietosuojaseloste