Miten tulla houkuttelevaksi työnantajaksi?

01/02/2022

Keskustelin kerran erään toimitusjohtajan kanssa, kun heille oli vaikeaa rekrytoida osaajia. Kasvutavoitteet oivat korkealla, mutta työpaikkoja ei saatu täytettyä. Ehdotin, että pohtisimme yhdessä yrityksen kulttuuria ja työntekijöiden kokemusta työpaikastaan. Sanoin, että voisin tietää miten hekin voisivat tulla houkuttelevaksi työnantajaksi, johon heidän haluamansa osaajat haluavat tulla töihin. Toimitusjohtaja totesi, että kaikki firmat heidän alallaan ovat samassa tilanteessa, jokaisen on vaikea houkutella osaajia. Ja tällä hän vapautti itsensä syvällisemmältä pohdinnalta ja asioiden muuttamiselta.

Työnantajien kannattaa ryhtyä toimeen nyt, jos ne aikovat olla kilpailukykyisiä muiden työnantajien joukossa. Se, että kaikilla on vaikeaa, ei ole syy jäättää kehittymättä, päinvastoin. Nyt on aika kuunnella työntekijöitä: mitä he tarvitsevat innostuakseen töissä? Nyt on aika miettiä toimintatavat uusiksi, tehdä töitä sen eteen, että ihmiset saavat innostua ja kasvaa koko potentiaaliinsa.

Lue täältä mitä hyötyjä organisaatiolle on hyvästä työntekijäkokemuksesta.

Se vaatii ponnisteluja ja investointeja, mutta loppupeleissä antaa etumatkaa niihin työnantajiin, jotka eivät sitä tee. Panostamalla houkuttelevuuteen työnantajana

 • houkuttelet parhaat osaajat
 • pidät nykyiset työntekijäsi talossa
 • innostat työntekijäsi tehokkaaseen työskentelyyn, kehittämiseen ja innovointiin

Tästä puhuu myös Duunitorin ja Great Place To Workin yhteistyössä tekemä Suomalaisen työelämän tila 2022 -tutkimus:

Ihmiset kokevat tyytymättömyyttä töissä

Suomalaisen työelämän tila 2022 -tutkimuksen mukaan vain 4/10 työntekijästä kokee työpaikkansa hyväksi ja että hyvän työpaikan tunnusmerkit, kuten hyvä tiedonkulku, osallistaminen ja kehittymismahdollisuudet toteutuvat omassa työpaikassa.

Konsulttiyhtiö McKinseyn tuoreen tutkimuksen mukaan 40 % työntekijöistä suunnittelee vaihtavansa työtä seuraavien 3–6 kuukauden aikana ja 2/3 henkilöstöstä on ”avoinna uudelle” toimialasta riippumatta.

Ihmiset eivät enää tyydy, vaan haluavat parempaa

Työntekijät ovat alkaneet miettiä enemmän omia arvojaan ja niiden toteutumista. Jos työnantajan kanssa tuntuu olevan arvoristiriitoja, enää ei tyydytä, vaan vaihdetaan maisemaa.

Työnantajien kannattaa siis tehdä syvällistä pohdintaa:

 • Mikä on meidän arvomaailmamme?
 • Toimimmeko arvojemme mukaan?
 • Millainen kulttuuri meillä on?
 • Millaiset ihmiset sopivat kulttuuriimme?
 • Mitä pitäisi kehittää, jotta ihmiset haluavat jäädä ja tulla meille töihin?
 • Miltä näytämme ulos päin ja näytämmekö sisältä päin samalta?

Miten voi osoittaa arvostusta työn arjessa? Miten itse osoitat arvostusta muita kohtaan? Mitkä toimintatavat ja käytännöt osoittavat ja vahvistavat arvostuksen sekä tunnustuksen kokemusta? Onko kaikilla ihmisillä riippumatta heidän työtehtävistään ja roolistaan mahdollisuus saada arvostusta ja tunnustusta tehdystä työstä?

Parhaissa työpaikoissa näihin kysymyksiin etsitään jatkuvasti vastauksia ja niitä tukevia toimintamalleja.

Suomalaisen työelämän tila 2022

Miten kehittää houkuttelevuutta työnantajana?

Miten se sitten tapahtuu? Miten tulla houkuttelevaksi työnantajaksi? Avain hyvän työpaikan luomiseen on työntekijöiden ymmärtäminen. Kysy ja kuuntele! Ja sitten toimi työntekijöiden tarpeiden mukaisesti.

Mitä, jos kysyisit myös muualla työskenteleviltä osaajilta mitä vaatisi, että he tulisivat teille töihin? Tällä kartutat ymmärrystäsi siitä, mitä kohderyhmäsi haluaa työpaikaltaan.

Tehtyäsi syvällistä pohdintaa yrityksestäsi työnantajana ja kysyttyäsi ihmisiltä mitä he haluavat, olet jo pitkällä hyvän työpaikan luomisessa ja ihmisten sitouttamisessa ja houkuttelemisessa.

Mikä ainakin tekee työpaikasta paremman?

Suomalaisen työelämän tila 2022 -tutkimuksen mukaan

 • Arvostus ja tunnustus. Parhaissa työpaikoissa ihmiset kokevat itsensä arvostetuiksi ja saavat tunnustusta tekemästään työstä.
 • Osallistamisen kokemus. Ihmiset haluavat vaikuttaa tehtäviinsä ja työpaikkansa asioihin. Kun he kokevat tulevansa kuulluksi, he kokevat merkityksellisyyttä, mikä sitouttaa.
 • Huomioiduksi tuleminen kokonaisina ihmisinä demografisista muuttujista ja rooleista riippumatta. Tutkimuksessa nousi esiin, että miehet ja naiset ovat suurinpiirtein yhtä työtyytyväisiä (40% ja 39%), kun taas heidän, jotka ilmoittivat sukupuolekseen joku muu työtyytyväisyydestä kertova luku oli 27%.

Yksittäisissä tarkemmissa väittämissä myös miesten ja naisten väliltä löydetään eroavaisuuksia:

• Naiset kokevat 6 % enemmän työn merkitystä ja he uskovat 10 % vahvemmin, että johto irtisanoo henkilöstöä vasta viimeisenä vaihtoehtona.

• Sen sijaan naisten kokemus oikeudenmukaisesta korvauksesta on 7 % alhaisempi kuin miehillä.

• Miehiin verrattuna naisista 9 % vähemmän kokee, että jokaisella on mahdollisuus saada erityistä tunnustusta tekemästään työstä. Samoin arvostuksen kokemus on naisilla 5 % alhaisempi kuin miehillä.

• Miehet suosittelevat työpaikkaansa läheisilleen erittäin hyvänä työpaikkana 6 % todennäköisemmin kuin naiset.

Suomalaisen työelämän tila 2022

Kiinnostaako jutella aiheesta?

Ota yhteyttä tai varaa sparrailuaika, niin jutellaan teidän tilanteestanne työnantajana! 👇🏻

Varaa etätapaaminen tai laita viestiä!

Haluatko jutella kanssani? Tästä voit varata ilmaisen puolen tunnin etätapaamisen, pyytää suoraan yhteydenottoa tai jättää tarjouspyynnön. Jutellaan pian lisää!
Copyright 2022 © Kjarkur
Tietosuojaseloste