Kriisissä yrityskulttuuri punnitaan - miksi työnantajan kannattaa tukea työntekijöittensä mielenterveyttä?

27/02/2022

Nyt jos koskaan kannattaa pysähtyä miettimään psykologista turvallisuutta sekä yrityskulttuuria ja niiden vaikutuksia hyvinvoinnille, työskentelyn tehokkuudelle ja lopulta yrityksen kannattavuudelle. Pitkän epävarmuutta tuoneen epidemian jatkoksi suurta huolta, pelkoa, epävarmuutta ja ahdistusta tuo Euroopassa tapahtuva sota.

Monelle meistä sota Euroopassa nostaa pintaan raskaita ajatuksia. Jotkut ovat kuulleet isovanhempiensa kertovan sotakokemuksiaan, nähneet heidän surunsa menetetyistä kodeista ja läheisistä ja näin tänään tapahtuvan sodan kuvat tuntuvat suorastaan henkilökohtaisilta. 

Monet miettivät mitä vaikutuksia sodalla on yritystoimintaan. Saanko pitää työpaikkani? Miten käy henkilökohtaisen talouden?

Jotkut pelkäävät sodan laajenevan ja tulevan Suomeen. Joudunko itse sotimaan? Entä lapseni, veljeni, isäni, ystäväni, aviomieheni? 

Mielenterveyden häiriöt maksavat poissaoloina ja presenteisminä

Kukaan ei välty epävarmuuden tuntemuksilta ja ahdistavilta ajatuksilta ja se väkisinkin näkyy työyhteisössä. Se näkyy sairaspoissaoloina, tehottomuutena ja presenteisminä.

Yhden työntekijän työpoissaolon kustannus vuodessa on noin, 2100€ ja 43% poissaoloista tapahtuu mielesterveyssyistä. (Mielenterveyspooli, OP) Poissaolot ovat kuitenkin vain yksi kustannus siitä, että ihmiset eivät voi hyvin. 

Presenteismi tarkoittaa sitä, että työntekijät tulevat töihin, vaikkeivät voi henkisesti hyvin. Silloin työskentely on tehotonta ja tuottavuus laskee. Huonoilla fiiliksillä töissä oleminen heijastuu myös työkavereihin ja asiakkaisiin. Huonommin ja huonommin voiva työntekijä maksaa työnantajalleen huonontuneiden työmoraalin, tehokkuuden ja asiakaskokemuksen kautta.

Varmista ihmisten jaksaminen nyt ja vastaisuudessa

Ihmeet eivät tapahdu yön yli, mutta viimeistään nyt yritysjohdon ja HR:n kannattaa ottaa mietintään toimenpiteitä, miten varmistetaan ihmisten jaksaminen ja hyvinvointi epävarmojen aikojen yli ja miten kehitetään toimintaa vastaisuuden varalle ja näin ehkäistään mielenterveyden ongelmat ja niistä johtuvat tehottomuus ja alentunut tuottavuus.

Se, mihin nyt kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota ja laittaa paukkuja on psykologinen turvallisuus. Se, että ihmiset kokevat, että heillä on mahdollisuus puhua omista tuntemuksestaan, omasta ahdistuksestaan, työpaikalla ilman pelkoa siitä, että heidät tuomitaan tai että he menettävät työpaikkansa, koska ahdistus ja pelko vie voimia. Nyt jos koskaan ihmiset tarvitsevat turvallista yhteisöä, jossa saa surra ja pelätä ilman työpaikan menettämisen pelkoa.

Esihenkilö, hr:n edustaja tai johtaja, toimi näin. Aloita jo tänään!

  • Puhu tilanteesta, kerro omia fiiliksiäsi kriisistä johtuen. Näin annat mallin muillekin ja luvan puhua omista tuntemuksista.
  • Ymmärrä, että tilanne syö tehokkuutta. Ihminen ei ole kone. 
  • Pidä huolta siitä, että ihmisillä on mahdollisuus puhua ja purkaa ahdistustaan töissä tai työterveyshuollossa tai hanki työpaikalle esim. In-house coach, jolle saa vapaasti varata ajan.
  • Kysy mitä ihmisille kuuluu. Soita työntekijöillesi säännöllisesti ilman agendaa. 

Valmistaudu tulevaan ryhtymällä rakentamaan vahvaa yrityskulttuuria

Tulevaisuutta ajatellen on hyvä rakentaa vahva yrityskulttuuri, johon kuuluu olennaisena osana psykologinen turvallisuus ja puhumisen kulttuuri. Pyydä avuksi ulkopuolista asiantuntijaa, joka kartoittaa nykytilanteen ja työyhteisön kanssa miettii tavat, jolla kulttuuria lähdetään rakentamaan. Toimenpiteitä voidaan ryhtyä toteuttamaan pikaisellakin aikataululla extra resurssin kanssa. Kun työyhteisö otetaan mukaan kehittämiseen, saadaan vaikutuksia aikaan heti ja lisäksi ihmiset kokevat itsensä arvostetuiksi ja osallisiksi yhteiseen asiaan.

Ulkopuolisen asiantuntijan avulla

  • kartoitat nykyiset prosessit, käytänteet ja toimintatavat ja ymmärrät miten ne edesauttavat tai estävät mielenterveyden tukemista ja hyvinvointia
  • Saat ensikäden tietoa suoraan työntekijöiltäsi heidän tuntemuksistaan yrityksestä työnantajana ja mitä heidän mielestään kannattaisi tehdä, jotta asioita voitaisiin viedä oikeaan suuntaan. Ihmisten on usein helpompi puhua ulkopuoliselle kuin omille ihmisille, etenkin, jos yrityksellä ei ole olemassa olevaa keskustelukulttuuria ja avoimuutta.
  • Saat konkreettiset toimenpide-ehdotukset ja suunnitelman sille, miten lähteä kehittämään yrityskulttuuria ja työntekijäkokemusta.
  • Saat myös asiantuntijan viemään toimenpiteet ja suunnitelman käytäntöön yhdessä työntekijöiden kanssa
  • Valmennat työntekijät ja esihenkilöt ymmärtämään miksi työntekijäkokemusta ja yrityskulttuuria kannattaa kehittää ja miten kaikki voivat omalta osaltaan olla mukana paremman työpaikan luomisessa.

Varaa etätapaaminen tai laita viestiä!

Haluatko jutella kanssani? Tästä voit varata ilmaisen puolen tunnin etätapaamisen, pyytää suoraan yhteydenottoa tai jättää tarjouspyynnön. Jutellaan pian lisää!
Copyright 2022 © Kjarkur
Tietosuojaseloste